Dysfunkcje seksualne – psychoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym

Forma: warsztat z elementami wykładu.

Ilość miejsc: 15

Czas trwania: 20 godzin

Uczestnicy: Zajęcia kierowane głównie do osób pracujących psychoterapeutycznie korzystając z technik CBT, oraz dla zainteresowanych tematem.

Opis zajęć: Część teoretyczna przybliży kwestię psychopatologii dysfunkcji seksualnych. Zostaną pokrótce omówione typowe objawy dysfunkcji seksualnych o charakterze psychogennym u kobiet oraz u mężczyzn. Część praktyczna będzie dotyczyła głównie pracy nad studiami przypadków, podczas których uczestnicy będą ćwiczyć stawianie rozpoznania, wyjaśnianie mechanizmu zaburzenia u pacjenta, jak i planować oddziaływania terapeutyczne. Przewidziana jest praca w podgrupach.

Głównymi celami szkolenia są:

  • zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej objawów dysfunkcji seksualnych i ich roli w życiu pacjentów,
  • poznanie podstawowych technik i strategii terapeutycznych wykorzystywanych w psychoterapii dysfunkcji seksualnych,
  • przybliżenie sposobów pracy z pacjentami, na podstawie analizy wybranych przypadków.

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił:

  • dokonać diagnozy dysfunkcji seksualnych,
  • zaplanować terapię pacjenta cierpiącego z powodu dysfunkcji seksualnych,
  • zastosować techniki psychoterapeutyczne w pracy z pacjentami z dysfunkcją seksualną.

Prowadzący:
Arkadiusz Bilejczyk
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS