Intensywny warsztat superwizyjny

Czas trwania: 18h (1. dzień 10h, 2. dzień 8h)

Ilość miejsc: 15

Opis zajęć:

Formuła zajęć polega na intensywnej pracy superwizyjnej prowadzonej przez trzech superwizorów. Superwizja będzie się odbywała w różnych konfiguracjach osobowych, między innymi w małych grupach superwizyjnych i większych zespołach z możliwością wymiany uczestników pomiędzy podgrupami. Każdy uczestnik jest zobligowany by superwizji poddać przynajmniej jeden przypadek ze swojej praktyki psychoterapeutycznej. W podgrupach każdy uczestnik będzie miał swoją funkcję, żeby mógł być maksymalnie aktywnie zaangażowany w superwizję wszystkich prezentowanych przypadków, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Podczas omawiania przypadków aktywni będą równocześnie wszyscy trzej superwizorzy.

Oczekiwania od uczestników:

Warsztat jest dedykowany osobom prowadzącym psychoterapię, w tym posiadającym certyfikat psychoterapeuty, czy będącym po szkoleniu, w trakcie certyfikacji. Zapraszamy także osoby z Certyfikatem Seksuologa Klinicznego.
Na warsztat prosimy o przygotowanie dwóch przypadków pracy z pacjentami zgłaszającymi problem związany z seksualnością. (W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na info@seksuologia.pro)
Każdy uczestnik będzie poproszony o poddanie superwizji przynajmniej jednego przypadku.

Korzyści z uczestnictwa:

Każdy uczestnik będzie miał możliwość poddania superwizji co najmniej jednego przypadku pracy z pacjentem. (Z poprzednich doświadczeń prowadzących wynika, że 80% uczestników superwizuje podczas warsztatu 2 przypadki.)
Za każdy poddany superwizji przypadek uczestnikom zostanie zaliczona 1 godzina superwizji przeprowadzonej przez Superwizora Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych PTS (Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego).
Warsztat jest skonstruowany w taki sposób, aby zmaksymalizować zaangażowanie uczestników, by oprócz swojej superwizji czerpali jak najwięcej z uczestnictwa w omawianiu przypadków przez innych.

Prowadzący:

Łukasz Müldner-Nieckowski
– specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, superwizor aplikant SNP PTP
Daniel Cysarz
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS
Arkadiusz Bilejczyk
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS