Opiniowanie sądowo-seksuologiczne cz.2: postępowanie w procesie karnym – diagnoza dziecka, domniemanej ofiary przemocy seksualnej.

Forma: warsztat.

Ilość miejsc: 20

Czas trwania: 2 dni po 10 godzin

Uczestnicy: Warsztat dedykowany jest głównie do osób zajmujących się opiniowaniem sądowym w zakresie psychologii, psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii – w tym dla psychologów i lekarzy, ale i dla specjalistów pokrewnych zawodów.

Opis zajęć: Zajęcia mają na celu przybliżenie specyfiki opiniowania sądowo-seksuologicznego w procesie karnym. Przedmiotem zajęć będzie badanie seksuologiczne dziecka, będącego domniemaną ofiarą przemocy seksualnej. Zaprezentowane zostaną metody i procedury badawcze stosowane w diagnozie dziecka. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia w zadaniach praktycznych nabytej wiedzy. Dominujące treści warsztatu będą związane z realizacją ćwiczeń praktycznych.

Po odbyciu zajęć uczestnicy będą potrafili:

 • dokonać analizy akt sprawy,
 • zaplanować badanie seksuologiczne dziecka,
 • przeprowadzić badanie seksuologiczne dziecka,
 • wyciągnąć wnioski z wyników badań oraz analizy akt sprawy i sformułować odpowiedzi na pytania sądu.

Ramowy plan zajęć / główne zagadnienia poruszane na warsztacie:

 • stosowane metody do diagnozy dziecka,
 • czynniki wiarygodności relacji dziecka,
 • rola biegłego w procesie karnym z udziałem dziecka,
 • analiza materiału do sporządzenia wyciągu z akt sprawy,
 • przeprowadzanie i analiza wywiadu z tzw. „rodzicem niekrzywdzącym” dziecka,
 • planowanie badania dziecka na podstawie informacji z wywiadu z „rodzicem niekrzywdzącym” i danych z akt sprawy,
 • ćwiczenie przeprowadzania badania dziecka,
 • analiza uzyskanych materiałów,
 • formułowanie opinii i wniosków.

Prowadzący zajęcia:

Beata Pawlak-Jordan

Psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, superwizor PTS, superwizor Niebieskiej Linii, psychoterapeutka. Wiele lat pracowała, jako psychoterapeutka oraz diagnosta w FundacjiDzieci Niczyje. Obecnie współprowadzi własną fundację Fundacja Dobrych Praktyk. Wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA i Niebieskiej Linii. Od lat zajmuje się diagnozą, interwencją oraz terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie.

Małgorzata Szulik

Psycholog, wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, trener PTP. Od lat zajmuje się diagnozą, interwencją i terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie. Wiele lat pracowała, jako psychoterapeutka oraz diagnosta w Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie współprowadzi własną fundację Fundacja Dobrych Praktyk.