Psychoterapia seksoholizmu – paradygmat poznawczo-behawioralny

Forma: warsztat z elementami wykładu.

Ilość miejsc: 18

Czas trwania: 20 godzin

Uczestnicy: Zajęcia kierowane głównie do osób pracujących psychoterapeutycznie korzystając z technik CBT, oraz dla zainteresowanych tematem.

Opis zajęć: Część teoretyczna przybliży podstawy rozumienia, czym jest tzw. seksoholizm (patologiczna hiperseksualność) z perspektywy uzależnieniowej i z perspektywy kliniki zaburzeń preferencji seksualnych. Część praktyczna dotyczyć będzie głównie pracy nad przypadkami, diagnozy, przygotowania planu terapii, zastosowania technik. Przewidziana jest praca w podgrupach.

Przedstawiona zostanie ramowa propozycja protokołu terapeutycznego w podejściu CBT, z prezentacją etapów pracy i poszczególnymi celami terapeutycznymi.

Głównymi celami szkolenia są:

  • zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej rozumienia zjawiska seksoholizmu, (model oparty na uzależnieniu oraz model oparty na parafiliach),
  • poznanie podstawowych technik i strategii terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z problemami związanymi z hiperseksualnością,
  • przybliżenie sposobów pracy z pacjentami, na podstawie analizy wybranych przypadków.

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił:

  • dokonać diagnozy seksoholizmu,
  • ułożyć plan terapii w pracy z pacjentem zgłaszającym problemy wynikające z hiperseksualności,
  • wykorzystać proponowane strategie terapeutyczne i techniki pracy z pacjentem.

Prowadzący:
Arkadiusz Bilejczyk
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS