Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń seksualnych w układzie partnerskim

Forma: warsztat z elementami wykładu.

Ilość miejsc: 20

Czas trwania: 20 godzin

Uczestnicy: Zajęcia kierowane głównie do osób pracujących psychoterapeutycznie korzystając z technik CBT, oraz dla zainteresowanych tematem.

Opis zajęć: Szkolenie, zostało stworzone dla osób które chcą podejmować wyzwanie pracy z seksualnością pary. Jego bazą są solidne podstawy teoretyczne, ale i doświadczenie kliniczne prowadzącej, która na co dzień pracuje z zaburzeniami seksualnymi par. W oparciu o studia przypadków, uczestnicy poznają modele pracy z seksualnością par, otrzymają możliwość sprawdzenia w praktyce podstawowych narzędzi a także będą mieli okazję przyjrzeć się własnym trudnościom w pracy nad tym obszarem.

Cele zajęć:

 • znajomość problematyki seksuologicznej zgłaszanej przez pary
 • wywiadu seksuologiczny w parze –  jak zacząć i na co zwracać uwagę
 • poznanie metod diagnozy oraz kryteriów rozpoznawania zaburzeń seksualnych w oparciu o klasyfikację ICD10
 • znajomość modeli terapeutycznych: „Good enough sex” oraz PLISSIT
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego
 • omówienie faktów i mitów seksualności par wraz z odpowiedziami na szczegółowe pytania uczestników
 • ćwiczenie diagnozy i planowania terapii na podstawie studium przypadków
 • poznanie własnych trudności i mocnych stron w zakresie pracy z seksualnością pary

 

Program ramowy:

Seksualność pary

 • Wywiad seksuologiczny – zasady
 • Dysfunkcje występujące w parze a klasyfikacja ICD-10
 • Specyficzne pary a nasze własne stereotypy
 • Przekaz rodzinny a obecny model funkcjonowania

Porozmawiajmy o „tym”

 • Słownik łóżkowy
 • Potrzeby partnerów, a norma i patologia
 • Psychoedukacja seksuologiczna
 • Cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny
 • Seks jako temat zastępczy w parze

Studium przypadków

 • Praca z opisami przypadków

Modele terapeutyczne

 • „Good enought sex”
 • PLISSIT

Praca w obszarze seksualności pary

 • Podstawowe narzędzia poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami seksuologicznymi
 • Zastosowanie konkretnych narzędzi – ćwiczenia

Trudności w pracy terapeutycznej z parą

 • Praca z opisami przypadków

 

Prowadząca:
Małgorzata Pogorzelska
– psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

terapia par, psychoterapia partnerska, terapia partnerska zaburzeń seksualnych