Psychoterapia psychogennych dysfunkcji bólowych u kobiet – zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych

Forma: warsztat z elementami wykładu.

Ilość miejsc: 20

Czas trwania: 20 godzin

Uczestnicy: Zajęcia kierowane głównie do osób pracujących psychoterapeutycznie korzystając z technik CBT, oraz dla zainteresowanych tematem.

Opis zajęć:
Dysfunkcje seksualne związane z bólem (dyspareunia i pochwica) są w praktyce terapeutycznej jednymi z najczęściej zgłaszanych przez kobiety problemów ze współżyciem . Warsztat o tej tematyce będzie pomocny w pogłębianiu wiedzy jak właściwie je diagnozować, planować cele i przebieg terapii oraz skuteczne interwencje poznawczo-behawioralne. Obejmie również często pomijane, a trudne dla praktyków zagadnienie, jak włączyć elementy pracy nad seksualnością klientki do już trwającego kontraktu terapeutycznego.

Cele warsztatu:

 • zaznajomienie uczestników z problematyką seksuologiczną zgłaszanych przez kobiety zaburzeń związanych z odczuwaniem bólu w trakcie zbliżenia,
 • ćwiczenie zbierania wywiadu seksuologicznego, co najważniejsze?
 • zaznajomienie z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego,
 • omówienie faktów i mitów seksualności kobiet wraz z odpowiedziami na szczegółowe pytania uczestników,
 • ćwiczenie diagnozy i planowania terapii na podstawie analizy rzeczywistych przypadków z praktyki klinicznej,
 • poznanie własnych trudności i mocnych stron w zakresie pracy z seksualnością,
 • integracja „problemów seksuologicznych” że swoja pracą terapeutyczną.

Program ramowy:

 • cykl kobiecych reakcji seksualnych,
 • fakty i mity kobiecej seksualności,
 • klinika kobiecych dysfunkcji seksualnych związanych z bólem,
 • najczęściej zgłaszane problemy seksualne w przebiegu pochwicy i dyspareunii,
 • planowanie terapii dysfunkcji,
 • praca z przypadkami klinicznymi.

Prowadząca:
Małgorzata Pogorzelska
– psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.