Zastosowanie terapii schematu oraz psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP) w leczeniu dysfunkcji seksualnych w pracy psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego

Forma: warsztat z elementami wykładu

Liczba godzin: 20

Liczba uczestników: 20

Opis zajęć:

Dysfunkcje seksualne często bywają jedynie objawem innych ważnych problemów związanych z psychiką czy relacjami danej osoby. Stąd, czasem sama praca nad objawem nie wystarczy, by zredukować dyskomfort i cierpienie u danej osoby. Aby pracować kompleksowo, warto znaleźć przyczynę danej trudności oraz jej ważną funkcję. W takiej pracy z pacjentem seksuologicznym bardzo przydatne okazują się narzędzia wywodzące się z dwóch podejść terapeutycznych tzw. trzeciej fali: Terapii schematu oraz Psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP). Zapoznanie się z głównymi założeniami oraz podstawowymi narzędziami wywodzącymi się z opisanych podejść terapeutycznych może pomóc wzbogacić warsztat terapeutów pracujących z seksualnością pacjenta.

Cele warsztatu:

  • Zapoznanie uczestników z ideą oraz podstawowymi założeniami Terapii schematu
  • Zapoznanie uczestników z ideą oraz podstawowymi założeniami Psychoterapii opartej
    na analizie funkcjonalnej (FAP)
  • Przedstawienie podstawowych narzędzi wyżej wymienionych podejść terapeutycznych
  • Praca na opisach przypadków oraz omówienie etapów procesu terapeutycznego, kiedy stosuje się dane narzędzia
  • Modelowanie pracy z wykorzystaniem wybranych narzędzi terapeutycznych
  • Ćwiczenia zastosowania wybranych narzędzi wywodzących się z obydwu podejść terapeutycznych
  • Możliwości wcielania się w rolę terapeuty i pacjenta oraz doświadczenia siły oddziaływań terapeutycznych

Prowadzący:
Daniel Cysarz 
– dr n. hum., psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS