Opiniowanie sądowo-seksuologiczne cz.4: Analiza zachowania i diagnoza sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby dorosłej

Forma: warsztat.

Ilość miejsc: 20

Czas trwania: 20 godzin

Uczestnicy: Warsztat dedykowany jest głównie do osób zajmujących się opiniowaniem sądowym w zakresie psychologii, psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii – w tym dla psychologów i lekarzy, ale i dla specjalistów pokrewnych zawodów.

Opis zajęć: Zajęcia mają na celu przybliżenie specyfiki opiniowania sądowo-seksuologicznego sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby dorosłej. Przedmiotem zajęć będzie analiza zachowania sprawców przemocy seksualnej wobec osób dorosłych na podstawie informacji uzyskanych z badania podmiotowego oraz akt sprawy. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia w zadaniach praktycznych nabytej wiedzy. Dominujące treści warsztatu będą związane z realizacją ćwiczeń praktycznych.

Podczas warsztatu uczestnicy będą ćwiczyć:

 • dokonywanie analizy akt sprawy,
 • planowanie badania seksuologicznego sprawcy,
 • przeprowadzanie badania seksuologicznego sprawcy,
 • wyciąganie wniosków z wyników badania oraz analizy akt sprawy i formułowanie odpowiedzi na pytania sądu.

Ramowy plan zajęć / główne zagadnienia poruszane na warsztacie:

 • istota zaburzeń preferencji seksualnych (parafilii),
 • typologia zgwałceń,
 • specyfika badania sprawcy,
 • analiza danych z akt sprawy,
 • specyfika przeprowadzania diagnozy w badaniu sądowo-seksuologicznym,
 • rola biegłego w procesie karnym,
 • ćwiczenie przeprowadzania badania sprawcy,
 • analiza całości uzyskanych materiałów,
 • formułowanie opinii i wniosków.

Prowadzący zajęcia:

Beata Pawlak-Jordan
Psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny, superwizor PTS, superwizor Niebieskiej Linii, psychoterapeutka. Wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu.

Arkadiusz Bilejczyk
Psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych PTS, biegły sądowy z zakresu seksuologii.